Kullanım Şartları

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

İşbu üyelik sözleşmesi , mesafeli satış sözleşmes,  gizlilik ve pazaryeri sözleşmesi , sık sorulan sorular, sitemizde sunulan hizmet ve ürünlerden faydalanmak için gerekli kural ve koşulları içerir.

mobileapp.com.tr, www.mobileapp.com.tr ve onun mobil uygulamalarında  sunulan hizmetlerden faydalanmak için kullanıcıların siteye alıcı yada satıcı olarak üye olması gerekmektedir. Üye olan her kullanıcı, üyeliğinin onayı ile birlikte üyelik sözleşmesi ve üyelik sözleşmesinin eklerini okuduğunu, tüm maddeleri anladığını ve üyelik sözleşmesi ile eklerinde belirtilen tüm hükümleri onayladığını kabul etmiş sayılır.

Site’ye üye olarak, Kullanıcı Sözleşmesi’nin tamamını okuduğunuzu, içeriğini tamamı ile anladığınızı ve tüm hükümlerini onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

Sanalisci: SANAL E TİCARET HİZMETLERİ

Madde 1: TARAFLAR

İşbu mobileapp.com.tr Üyelik Sözleşmesi SANAL E TİCARET HİZMETLERİ ile www.mobileapp.com.tr web sitesine ve onun mobil uygulamalarına, uzman yâda alıcı sıfatıyla üye olan kullanıcılar arasında elektronik ortamda yürürlüğe girmiştir. İşbu Üyelik Sözleşmesi alıcı yada satıcının siteye üye olması ile birlikte yürürlüğe girecektir.

Madde 2: TANIMLAR

İşbu Üyelik sözleşmesinin içeriğinde bulunan ibareler, tanımlar ve kısaltmalar karşılarında yazılan anlamları ifade edecektir.

Sanal İşci: SANAL E TİCARET HİZMETLERİNİ, mobileapp.com.tr ve onun mobil uygulamalarını ifade eder.

Site: www.mobileapp.com.tr isimli alan adı ve bu alan adına ait alt alan adları ve mobil uygulamalar dâhil hizmet sunulan tüm web sitelerini ve uygulamalarını ifade eder.

Üye: Siteye uzman üye veya alıcı üye olarak kayıt olan tüm kullanıcıları ifade eder.

Alıcı Üye: Uzman üyelerden içeriğini kendi belirlediği projeler için teklif almak, satışa sunulan hazır hizmetlerden satın almak ve sitenin üyelere sunduğu olanaklardan faydalanmak için siteye üye olan özel ve tüzel kişileri ifade eder.

Uzman Üye: Alıcı üyelerin ihtiyaç duyduğu ve site üzerinde ilan ettiği projelere teklif vermek, hazır hizmet paketleri oluşturmak ve sitenin üyelere sunduğu olanaklardan faydalanmak için siteye üye olan özel ve tüzel kişileri ifade eder.

Hizmet İlanları: Uzman üyelerin hazır paketler halinde satışa sunduğu hizmetleri ifade eder (web tasarım, script yükleme, çeviri yapma, makale yazma, video düzenleme, seslendirme, web sitesi tasarlama, logo tasarlama, reklam yöenetme… vb.)

Proje: Alıcı üyelerin sitede teklife sunduğu ve yaptırmak istedikleri işlerin tamamını ifade eder. (web tasarımı yaptırmak istiyorum, script yükletmek istiyorum, çeviri ihtiyacım var, yazılım uzmanı arıyorum, makale yazarı arıyorum, video editör arıyorum, seslendirme sanatçısı arıyorum, web sitesi yaptırmak istiyorum, sitem için seo çalışmasına ihtiyacım var vb.)

Havuz Hesabı: Alıcı üyelerin talep ettiği hizmet gerçekleşene kadar, satın alınan hizmet bedelinin tutulduğu mobileapp.com.tr’ye ait havuz  hesabını ifade eder.

İade: Alıcılar tarafından satın alınan hizmet, satıcının hiç bir şekilde işe başlamaması durumunda satış iptal edilir. İptal edilen siparişlerin iade ödemeleri 7 iş gün içersinde yapılmaktadır.

Madde 3: SÖZLEŞMENİN KONUSU, KAPSAMI VE KABULÜ

3.1- Üyelik Sözleşmesinin Konusu

İşbu üyelik sözleşmesinin konusu; siteye üyelik koşulları, sitede satışa sunulan hizmetlerden faydalanma şartları ile tarafların yükümlüklerinin belirlenmesidir.

3.2- Üyelik Sözleşmesinin Kapsamı

İşbu üyelik sözleşmesinin kapsamı; sözleşme ve sözleşme eklerinde belirlenen hükümleri, site içerisinde mobileapp.com.tr tarafından paylaşılan kullanım, üyelik ve hizmetlere yönelik uyarı, yazı yâda açıklama gibi beyanları kapsar.

3.3- Üyelik Sözleşmesinin Kabulü

Kullanıcı siteye üye olmakla birlikte Üyelik Sözleşmesini, Üyelik Sözleşmesinin eklerini, site içerisinde mobileapp.com.tr tarafından paylaşılan kullanım, üyelik ve hizmetlerine yönelik uyarı, yazı yâda açıklama gibi beyanların tamamını kabul etmiş sayılır. Üye, siteyi kullanmak ile birlikte söz konusu beyanlarda belirtilen tüm hususlara uygun davranacağını kabul etmektedir.

Madde 4: SİTEYE ÜYELİK VE SİTEYİ KULLANIM KOŞULLARI

– Site üzerinden gerekli kimlik bilgilerinin sisteme girilmesi ile birlikte üyelik kaydı gerçekleştirilir ve üyelerin hesabı sms onayından sonra aktif hale gelmektedir. Üyelik işlemi tamamlanmayan yâda onaylanmayan kullanıcı işbu sözleşmede belirtilen üyelik hak ve yetkilerine sahip olamaz.

– Siteye 18 yaşından büyük kişiler üye olabilir.

– Üyelerin, üyeliğin devamı için site kullanım koşullarına uygun hareket etmeleri gerekmektedir. mobileapp.com.tr tarafından dondurulmuş yâda üyelikten uzaklaştırılmış olan kullanıcıların üyelik kayıtları tamamlanmış olması, üyeliğin devamı anlamına gelmemektedir.

Madde 5: HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

– KULLANICILARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

– Alıcı ve uzman üyeler; sitede herhangi bir işlem esnasında Üyelik Sözleşmesinde yer alan tüm hükümleri ve sitede belirtilen kurallara ve yürürlükteki mevzuata uygun işlem yapacağını, bu konuyla ilgili gerekli tüm şart ve koşulları okuduğunu, anladığını ve onay verdiğini beyan eder.

– Alıcı ve uzman üyeler, yürürlükteki mevzuat hükümlerini ihlal ettiği ve diğer üyeler ile üçüncü kişilerin haklarını ihlal ettiği durumlarda, mobileapp.com.tr’nin kendisine ait gizli, özel yâda ticari bilgileri resmi makamlarla veya gerekli durumlarda hak sahibi kişilerle paylaşmaya yetkili olduğunu ve bu nedenlerden kaynaklanan herhangi bir maddi yâda manevi zararın ilgili üyenin sorumluluğunda olduğunu kabul etmektedirler.

– Üyelerin sisteme erişim için kullandıkları kullanıcı adı ile kullanıcı şifresinin güvenliği ve üçüncü kişilerden korunması kendi sorumlulukları altındadır. Sisteme giriş bilgileri üyenin kendi ihmal ve kusurlarından dolayı üçüncü kişilerin eline geçmesi, hesabın bir başka kişi tarafından kullanılmasına izin verilmesi ve söz konusu ihmal sonucu mobileapp.com.tr ile üçüncü kişilerin uğrayabileceği maddi yâda manevi zararlar ile mobileapp.com.tr’nin doğrudan veya dolaylı hiçbir yükümlülüğü yoktur.

-Uzman üyeler, satışa sundukları hizmetlerin, alıcı üyeler talep ettikleri projelerin  bilgi ve içeriklerinin hukuka uygun ve doğru olduğunu kabul ederler. mobileapp.com.tr, üyeler tarafından sitede sunulan hizmetlerin ve proje taleplerinin içerik ve açıklamalarının doğruluğunu, güvenliğini, hukuka uygunluğunu araştırmakla ve incelemekle sorumlu değildir. İçeriklerin doğruluğundan ve güvenirliğinden sorumlu olmadığı gibi, söz konusu içeriklerin hatalı veya yanlış olmasından kaynaklanan maddi yâda manevi zararlardan da sorumlu tutulamaz.

– Üyeler, mobileapp.com.tr’nin onayı olmadığı sürece üyelik sözleşmesinde yer alan hak ve yükümlülüklerini kısmen yâda tamamen üçüncü kişilere devredemez.

– Üyeler, site üzerinde hukuka uygun işlem yapabilirler. Site üzerinde yapılan işlemlerden kaynaklanan hukuki ve cezai sorumlulukları üyenin kendisine aittir.

-Üyeler, sitenin ve üçüncü şahısların haklarına veya malvarlığına zarar verecek şekilde davranmayacaklarını kabul ederler.

– Sitede bulunan metinler, resimler, görsel imgeler, işitsel imgeler, videolar, dosyalar, veri tabanları ve listeler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, kopyalanamaz, dağıtılamaz ve işlenemez.

– Üyeler tarafından sunulan hizmetler mobileapp.com.tr, mobileapp.com.tr çalışanları ve mobileapp.com.tr yöneticilerinin sorumluluğunda ve yükümlülüğünde değildir. Üyeler tarafından sunulan bilgilerin, açıklamaların, görsel imgelerin, işitsel imgelerin hukuka uygunluğu ve doğruluğu üyenin sorumluluğu altındadır. mobileapp.com.tr sunulan hizmetler ile ilgili herhangi bir taahhüt ve garanti de bulunmaz.

– Alıcı üyeler, satın aldıkları hizmetlerin bedelini site üzerinden ödemek zorundadırlar. mobileapp.com.tr platformu dışında yapılan herhangi bir ödeme tespit edildiği durumda mobileapp.com.tr’nin her hakkı saklıdır. Sanal işçi dışında yapılan hiç bir işlemden mobileapp.com.tr sorumlu değildir.

6.UZMAN SATICI ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

– Uzman üyeler, site üzerinden hizmet satabilir ve ayrıca alıcı üyeler tarafından talep edilen projelere teklif verebilirler. Teklifin alıcı üye tarafından kabul edilmesi projenin teklifte belirtilen bedel üzerinden gerçekleşeceği anlamına gelmektedir.

– Uzman üyelerin projelere verdikleri tekliflerin kabul edilmesi durumda, projeyi tamamlamayı ve alıcı üye tarafından belirtilen proje şartlarına uygun çalışma yapacağını kabul etmiş sayılırlar.

– Uzman üye ve alıcı üye arasında çıkabilecek her hangi anlaşmazlıklardan ve uyumsuzluklardan dolayı mobileapp.com.tr sorumlu tutulamaz. mobileapp.com.tr söz konusu durumlarda herhangi bir cezai ve hukuki sorumluluğa tabi tutulamaz.

– Alıcı üyenin herhangi bir uzman üyeden gelen teklifi kabul etmesi ve gerekli ödemeyi yapması  durumunda, proje bedeli mobileapp.com.tr’nin havuz hesabında bekletilir. Proje tamamlandıktan ve alıcı projeyi teslim edildikten sonra, hizmet bedeli site komisyonu düşülerek 7 gün içersinde Uzman üyenin belirtmiş olduğu iban numarasına aktarılır.

– Uzman üyeler, gerçekleştirdiği projenin tüm aşamalarında, işbu üyelik sözleşmesinde belirtilen hak ve yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan tüm talep ve davalardan doğacak hak ve alacaklar ile avukatlık ücretlerini karşılayacaklarını kabul ederler. mobileapp.com.tr aleyhine alıcı üyeler ve hak sahipleri tarafından gelecek olan davalardan kaynaklı avukatlık ücreti ve tazminat gibi her türlü taleplerini uzman üyeye rücü etme hakkı mevcuttur.

–  Üyeler karşılıklı anlaşarak iptal ettiği projelerde, mobileapp.com.tr’nin havuz hesabında beklettiği proje bedeli, alıcı üyenin hesabına iade edilir. Uzman üye iade işlemi ile ilgili son kararın alıcı üye tarafından verileceğini bildiğini ve mobileapp.com.tr’nin alıcı üyenin verdiği karardan dolayı herhangi bir yükümlülüğü olmadığını kabul eder.

– mobileapp.com.tr üzerinde uzman üyelere özel 1 yıllık gold üyelik paketi mevcuttur. Gold üyelik paketi satın alan kullanıcılar, alıcı üyeler ile iletişim bilgisi paylaşabilir, site üzerinden hizmet ilanlarını satışa sunabilirler. Gold üyeler, hesaplarından 1 yıl boyunca en fazla 10 hizmet ilanı yayınlayabilirler.

– Uzmanların site üzerinde yayınladıkları hizmet ilanlarına, link vermesi, telefon numarası, e-posta adresi eklemesi site kuralları gereği yasaktır. Bu gibi durumlarda ilgili içerik yayından kaldırılacaktır.

7.SATICILARA ÖZEL GOLD ÜYELİK’E İLİŞKİN OLARAK

– Gold Üyelik Hizmeti’ni satın alan Üye (“Gold Üye”) Üye genel yükümlülüklerin tamamına da uymak zorunda olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
– Gold Üye sadece Gold Üyelik Hizmeti kapsamında kendisine izin verilen işlemleri yerine getirebilir, mobileapp.com.tr’a ait sunuculara, mobileapp.com.tr’a ait özel bilgilere veya üçüncü kişilere ait bilgilere, mobileapp.com.tr’dan kaynaklanan teknik bir hata halinde dahi, erişim sağlama hakkı yoktur, aksi halde mobileapp.com.tr tüm dava ve sair talep hakları saklı olmakla birlikte, Gold Üyelik Hizmeti sunumuna, bedel iade edilmeksizin, son verecektir.
– Kişisel verilerin, Kredi kartı ve/veya GSM, numarası bilgilerinin, mobileapp.com.tr’un kusuru olmaksızın üçüncü kişilerin eline geçmesi durumundan ve bu sebeple meydana gelecek zararlardan mobileapp.com.tr sorumlu olmaz. Gold Üye, söz konusu durumu bildiğini ve mobileapp.com.tr’un herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını kabul ve beyan eder.
– Gold Üye, Gold Üyelik ücreti tahsil edilirken kendisi tarafından sağlanan bilgilerin doğru olduğunu; kendisi tarafından sağlanan bilgilerin hatalı, yanlış veya eksik olmasından dolayı bankalar nezdinde doğacak anlaşmazlıklardan mobileapp.com.tr’un herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

-mobileapp.com.tr’da uzmanlar  gold üyelik satın alındığında, sisteme girilen bilgilere göre fatura kesmektedir.

-Gold üyelik paketine geçerek 1 yılda en fazla 10 hizmet ilanı verebilirler

– Gold üyelik iptal için info@mobileapp.com.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz. 7 gün içersinde iptal edilen üyeliklerin bedeli, ödeme yaptığınız karta 1 hafta içersinde iade edilir. İptal işleminin e-posta yada telefon yoluyla en erken 7 iş günü içersinde bize bildirmelisiniz.

8.ALICI ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

– Alıcı üye, sitede teklife sunulan hizmetlerin üyelik sözleşmesine, üyelik sözleşmesinin eklerine, yürürlükteki mevzuata, sitede belirlenen uyarı, bildirim ve açıklamalara, uygun olduğunu kabul eder. Alıcı üye satın aldığı hizmetin ve teklif istediği projenin hukuki sorumluluğunun ve yükümlülüğünün kendisine ait olduğunu, mobileapp.com.tr’nin hiçbir koşul altında bu durumdan doğabilecek sorunlar ile ilgili doğrudan veya dolaylı bağlantısı olmadığını kabul eder.

– Alıcı üye, satın aldığı hizmetin ve projesine sunulan teklifler arasından seçtiği uzmanın, talep ettiği ücret karşılığında projesinin ve satın aldığı hizmetin tamamlanmasını kabul eder.

– Alıcı üye teklife sunduğu proje ve satın aldığı hizmet ile ilgili yürürlükteki düzenlemelere aykırı olmasından dolayı kaynaklanacak her türlü maddi ve manevi sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder.

– Alıcı üye, satın aldığı hizmeti uzman üyeden teslim aldıktan sonra havuz hesabında tutulan proje bedelinin uzman üyenin hesabına gönderilmesi için mobileapp.com.tr’de bulunan işlem sayfasından ödeme için onay verir. Uzman üye tarafından teslim edilen projeyi kabul etmeme ve bu durumu mobileapp.com.tr’ye bildirme hakkına sahiptir. Alıcılar, Uzman tarafından tamamlanan hizmeti, en az 7 gün içinde onaylamalı veya reddetmelidir. Bu süre içersinde alıcı tarafından onaylanmayan hizmetler, 7 gün içersinde sistem tarafından tamamlandı olarak işaretlenir. Bu durumda alıcı üye hiç bir hak idda edemez.

– Alıcı üye, uzman üye ile ilgili yaşadığı anlaşmazlıklardan dolayı mobileapp.com.tr’den herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul eder.

– Alıcı üyeler, site üzerinde satışa sunulan hizmetlerin veya kendi talep ettiği projelerin yapım aşamasında yâda teslim sürecinde yaşanabilecek herhangi bir sorunda veya herhangi bir tarafın işbirliğinden vazgeçmesi gibi hallerde mobileapp.com.tr’nin hiçbir yükümlülüğü ve sorumluluğu olmayacağını ve doğabilecek zararlardan dolayı mobileapp.com.tr’den hiçbir durumda tazminat talep edemeyeceklerini kabul ederler.

– Alıcı üyeler, işbu sözleşmede ve site içerisinde belirtilen kurallara veya yürürlükteki mevzuatlara aykırı davranması durumunda, mobileapp.com.tr’nin uğradığı zararı tazmin edeceğini, eğer alıcı üyenin havuz hesabında parası bulunuyorsa mobileapp.com.tr’nin ihtar ve ihbar şartı olmaksızın oluşan zararını bu bedelden tahsil edebileceğini beyan ve taahhüt eder.

– Alcı üye, proje ve hizmetin yapım esnasında veya projenin tesliminden sonra işbu üyelik sözleşmesinde belirtilen sorumluluklarını yerine getirmemesinden kaynaklanan ve uzman üyeler tarafından talep edilen hak, alacak ve avukatlık ücreti gibi tüm masrafları karşılayacağını kabul eder. mobileapp.com.tr, Uzman üyeler tarafından açılan dava nedeniyle oluşabilecek avukatlık ücreti masrafları ile tazminat taleplerini alıcı üyeye rücu etme hakkını saklı tutar.

– Satıcı üye, proje ve hizmetin yapım esnasında veya projenin tesliminden sonra işbu üyelik sözleşmesinde belirtilen sorumluluklarını yerine getirmemesinden kaynaklanan ve alcı üyeler tarafından talep edilen hak, alacak ve avukatlık ücreti gibi tüm masrafları karşılayacağını kabul eder. mobileapp.com.tr, Alıcı üyeler tarafından açılan dava nedeniyle oluşabilecek avukatlık ücreti masrafları ile tazminat taleplerini satıcı üyeye rücu etme hakkını saklı tutar.

– Kişisel, Kredi kartı ve/veya GSM numarası bilgilerinin, mobileapp.com.tr’un kusuru olmaksızın üçüncü kişilerin eline geçmesi durumundan ve bu sebeple meydana gelecek zararlardan mobileapp.com.tr sorumlu olmaz. Alıcı üye söz konusu durumu bildiğini ve mobileapp.com.tr’un herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını kabul ve beyan eder.
– Alıcı üye, hizmet ücreti tahsil edilirken kendisi tarafından sağlanan bilgilerin doğru olduğunu; kendisi tarafından sağlanan bilgilerin hatalı, yanlış veya eksik olmasından dolayı bankalar nezdinde doğacak anlaşmazlıklardan mobileapp.com.tr’un herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

9. SANAL İŞÇİ’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

– mobileapp.com.tr, site içerinde sunulan hizmetlerin içeriklerini değiştirebilme, Üyelerin sisteme yüklediği hizmetleri ve hizmetlerin içeriklerini üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve son verme hakkını saklı tutar. Sanal işçi bu hakkını üyeye özel bildirimde bulunmadan kullanabilir. Üyeler, sitenin öngördüğü değişiklikleri veya düzeltmeleri kısa süre içinde yerine getirmek zorundadırlar. mobileapp.com.tr’nin öngördüğü değişiklikler veya düzeltmeler gerekli olduğu durumlarda site yöneticileri tarafından yapılabilir. mobileapp.com.tr tarafından öngörülen değişiklikler zamanında yerine getirilmediği takdirde doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen ilgili üyenin yükümlülüğündedir.

– Sitede üyeler tarafından verilmiş linkler aracılığıyla erişilen hiçbir portaldan, dosyadan, içerikten, web sitesinden ve bu linkler aracılığıyla sunulan hiçbir hizmetten mobileapp.com.tr sorumlu ve yükümlü değildir.

– mobileapp.com.tr, üyelerin bilgilerini saklama, gerek olduğu durumlarda kullanma, ilgili kurumlarla veya kişilerle paylaşma hakkına sahiptir.

– Üyeler, üyelik kaydı esnasında belirttikleri kullanıcı bilgileri, üçüncü kişilerin telif hakkı, ticari unvanı yâda marka gibi haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Üyelerin bu hükme aykırı davranması sonucunda, mobileapp.com.tr üyeden bu durumu düzeltmesini talep edebilir yâda üyeye bir bildirimde bulunmadan üyeliğini dondurabilir veya üyeliğe son verebilir. Bu durumun ihlalinde doğabilecek her türlü zarardan ilgili üye sorumludur.

– mobileapp.com.tr üyelerin, üyelik sözleşmesine, sitenin genel kurallarına ve ahlak kurallarına aykırı mesaj yâda içerik oluşturması durumunda ilgili mesajı ve içeriği erişimden kaldırma ve silme hakkına sahiptir. Sanal işçi bu içerik veya mesajı oluşturan üyeye herhangi bir özel bildirimde bulunmadan üyeliğini dondurabilme veya üyeliğine son verme hakkına sahiptir.

– Her üye sunduğu hizmetten, site üzerinde yaptığı tüm İşlemlerden ve oluşturduğu içeriklerden kendisi sorumludur. mobileapp.com.tr dışında yapılan hiç bir işlemden mobileapp.com.tr sorumlu değildir.

– Kişisel bilgilerin mobileapp.com.tr’nin bilgisi olmadan silinmesi, elimizde olmayan teknik sorunlar nedeniyle silinmesi, yetkisiz kişilerin eline geçmesi, izinsiz değiştirilmesinden doğacak mağduriyetlerden mobileapp.com.tr sorumlu değildir.

-Site üzerinden başka özel veya tüzel kişilerin mülkiyet hakkının ihlali yapılarak görülen işlemlerden üyelerin kendileri sorumludur ve site tarafından sorumlu tutulamaz.

-Site üzerinden satılacak olan ve/veya satın alınacak olan tüm materyallerin lisans, etik ve ahlak dışı işlemlerinden mobileapp.com.tr sorumlu değildir.

-Site üzerinden paylaşılan tüm materyallerin zararlı yazılım olması sorumluluğu bize ait değildir, site üzerinden yazarlı yazılım paylaşılması yasaktır. Tesbit edilenlerin üyelelikleri süresiz iptal edilecektir.

-mobileapp.com.tr ve onun mobil uygulamlarında yer alan tüm yazılar, projeler, iş istekleri, teklifler herhangi bir garanti verilmeksizin “olduğu gibi” yayınlanmakta olup, yazıların doğruluğu site tarafından garanti edilmemektedir. Site’de ve hizmet ilanlarında, proje isteklerinde yer alan yazıların/bilgilerin olası yanlışlıklarından, eksikliklerinden ya da bu yazılara/bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak doğrudan veya dolaylı her türlü maddi/manevi zararlar ve masraflardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan ve masraflardan site sorumlu değildir.

-Alıcının satın almış olduğu hizmetin kapsamı, satıcı tarafından belirlen satış şartlarını ve koşullarını kapsamaktadır. Bu nedenle site; doğabilecek problemleri değerlendirmek için satıcının satış kapsamını referans alacaktır.

-Satıcının teklif göndermiş olduğu iş talebi, proje, alıcı tarafından belirlenen hizmet şartları ve koşullarını kapsamaktadır. Bu nedenle site, doğabilecek problemleri değerlendirmek için satıcının satış kapsamını referans alacaktır.

-Alıcı ve satıcı arasından doğabilecek tüm yasal ve sosyal problemlerden site sorumlu tutulamaz.

-Site üzerinde uzmanlar için 1 yıllık gold üyelik paketi mevcuttur.  Gold üyelikle birlikte sisteme girilen hizmet ilanı, 1 yıl süreye mobileapp.com.tr’da yayınlanır. Bu hizmetlerin ne zaman ve nasıl satılacağını mobileapp.com.tr garanti etmez.

-mobileapp.com.tr, kişisel bilgilerin ve mobileapp.com.tr kullanıcılarının gerçekleştirmiş olduğu işlem bilgilerinin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için gerekli önlemleri almaktadır. mobileapp.com.tr bu amaçla, başka programlar kullanabilir. Ancak, mobileapp.com.tr tarafından gerekli bilgi güvenliği önlemlerinin almasına karşın internet sitesine ve/veya sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, mobileapp.com.tr’un bu nedenle herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

-Site üzerinden yapılacak tüm tasarım, altyapı, materyal değişiklik hakkını site saklı tutar. Tüm değişiklikler için önceden üyelerini bilgilendirme sorumluluğu taşımamaktadır.

-Site Kullanıcı Sözleşmesi, Gizlilik hakkında üyelerini bilgilendirmeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir.

-mobileapp.com.tr sitede kayıtlı bulunan üyelerine, site ile ilgili bilgi mesajları gönderebilir. Üyelik sisteminden çıkmak isteyen kullanıcılar info@mobileapp.com.tr adresinden yada 0850 305 13 90 nolu numaradan bize ulaşabilirler. Şirketinizin ve iştiraklerinin kampanya, indirim, promosyon, reklam vb amaçlı uygulamaları hakkında bilgilendirilmek amacıyla tarafıma elektronik ileti, sms ve telemarketing bildirimleri gönderilmesi ile iletişime geçilmesine onay veriyorum.

-mobileapp.com.tr’a kayıtlı uzman üyeler, Gold üyelik paketine geçerek 1 yılda en fazla 10 hizmet ilanı verebilirler. Gold üyelik paketine geçen üyeler alıcılardan gelen mesajlara cevap verebilirler. mobileapp.com.tr başarılı şekilde tamamlanan hizmetler’den %10 site komisyonu almaktadır. Site dışında yapılan hiç bir işlemden, mobileapp.com.tr sorumlu değildir. Gold üyelikle ilgili her hangi bir problem yaşamanız durumunda, info@mobileapp.com.tr adresinden yada 0850 305 13 90 nolu numaradan bize ulaşabilirsiniz.

-mobileapp.com.tr uzmanlara ait hizmetlere KDV faturası kesmemektedir. Sadece başarılı şekilde gerçekleşen projelerde, satış komisyonları için satıcılara fatura kesilmektedir.

-Türkiye vergi sistemine göre, kullanıcıların mobileapp.com.tr’da yaptıkları işlemler sonucu vergi ödemeleri gereken durumlar doğabilir. Bu ve buna benzer durumlardan mobileapp.com.tr sorumlu değildir. Doğabilecek tüm vergi yükümlülüklerin’den, o hizmet satışını yapan üye sorumludur.

-İnternet sitesinde veya mobil uygulama üzerinde üyelik iptali ve hesap silme işlemi yönetici ile iletişim kurularak yapılabilir. Üyeliğini bitiren kullanıcının internet sitesine ve mobil uygulamaya giriş yetkisi geri dönülmemek üzere iptal edilecektir. mobileapp.com.tr kullanıcının kendi isteği ile sonlandırılan kullanıcı hesabına ait her türlü kaydı silip silmeme hakkı saklıdır. Kullanıcı silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

Madde 10: HİZMETLER

mobileapp.com.tr tarafından sunulan hizmetin temeli üyelerin birbirleriyle iletişimini sağlamak yâda satın almak için gereken sanal ortamı yaratmaktır.

Madde 11: SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

mobileapp.com.tr tek taraflı olarak İşbu Üyelik sözleşmesini ve üyelik sözleşmesinin eklerini herhangi bir zamanda, sitenin ilgili bölümlerinde yayınlamak koşulu ile kısmen veya tamamen değiştirme hakkına sahiptir. Değişikliğe uğrayan maddeler sitede yayınladığı tarihten itibaren yürürlüğe girecektir. İşbu Üyelik Sözleşmesi üyelerin beyanları ile hiçbir şart altında değiştirilemez.

Madde 12: MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep olarak sayılan tüm durumlarda mobileapp.com.tr, işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen sorumluluklardan birini eksik veya geç ifa etme yâda ifa etmeme nedeniyle oluşabilecek hukuki ve cezai durumlardan sorumlu tutulamaz.

Madde 13: UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK vesair) uygulanacaktır.

Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

Madde 14: SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu Üyelik Sözleşmesi, kullanıcının siteye üye olduğu andan itibaren geçerli sayılacaktır. Kullanıcının kendi isteği ile üyeliğine son vermesi veya site tarafından herhangi bir nedenle üyeliğinin sonlandırılmış olması ile birlikte sona erecektir.

Üyelerin işbu Üyelik Sözleşmesinin kurallarını ve aşağıda belirtilen halleri ihlal etmeleri durumunda mobileapp.com.tr sözleşmeyi tek taraflı feshedebilecek ve bu nedenle mobileapp.com.tr’nin uğradığı zararlar ilgili üyenin sorumluluğunda olacaktır.

– Üyenin, sitenin işleyişine herhangi bir yöntemle zarar verecek davranışlarda bulunması

– Üyenin, hesabını bir başka kişiye devretmesi ve üyeliğini üçüncü kişilerle paylaşması

– Üyelerin genel ahlak kurallarına ve üçüncü kişilerin haklarına aykırı davranışlarda bulunması

– Üyelerin ödeme işlemlerini site harici platformlardan gerçekleştirmesi.

Kep Adresmiz: tuncay.kececi@hs01.kep.tr

Bu site çerez kullanıyor. Siteye göz atmaya devam ederek çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz.